←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 212
49. évfolyam
2006. augusztus 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1176/2006/EK rendelete (2006. augusztus 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1177/2006/EK rendelete (2006. augusztus 1.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott egyedi védekezési módszerek követelményei tekintetében történő végrehajtásáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1178/2006/EK rendelete (2006. augusztus 1.) a termelőknek fizetendő minimumár megállapításáról a feldolgozatlan aszalt füge esetében, valamint az aszalt fügére vonatkozó termelési támogatás meghatározásáról, a 2006/2007-es értékesítési kampányra vonatkozóan

6

 

*

A Bizottság 1179/2006/EK rendelete (2006. augusztus 1.) a baromfihús-ágazatbeli vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 1251/96/EK rendelet módosításáról

7

  

A Bizottság 1180/2006/EK rendelete (2006. augusztus 1.) a gabonaágazatban 2006. augusztus 2-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/531/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. július 24.) az Europol igazgatóhelyettesének kinevezéséről

15

  

Bizottság

  

2006/532/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 28.) a magas patogenitású madárinfluenza dél-afrikai előfordulásával összefüggő bizonyos védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 3350. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2006/533/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 28.) a nagy patogenitású madárinfluenza horvátországi előfordulásával összefüggő egyes átmeneti védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 3352. számú dokumentummal történt) (1)

19

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office