←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 208
49. évfolyam
2006. július 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1155/2006/EK rendelete (2006. július 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1156/2006/EK rendelete (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad választáson alapuló végrehajtása, a területalapú egységes támogatási rendszer éves pénzügyi keretei, valamint az elkülönített cukortámogatási rendszer legnagyobb összegei esetében a költségvetés felső határainak 2006-ra történő megállapításáról és az említett rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1157/2006/EK rendelete (2006. július 28.) a húságazat támogatási rendszerének a legkülsőbb régiókra vonatkozó alkalmazási szabályairól szóló 188/2005/EK rendelet módosításáról

15

  

A Bizottság 1158/2006/EK rendelete (2006. július 28.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 14. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

17

  

A Bizottság 1159/2006/EK rendelete (2006. július 28.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 14. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

19

  

A Bizottság 1160/2006/EK rendelete (2006. július 28.) a 796/2006/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében zajló 4. egyedi pályázati felhívás tekintetében a vaj maximális felvásárlási árának megállapításáról

21

  

A Bizottság 1161/2006/EK rendelete (2006. július 28.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 14. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

22

  

A Bizottság 1162/2006/EK rendelete (2006. július 28.) a 796/2006/EK rendeletnek azon tagországok jegyzéke tekintetében történő módosításáról, amelyekben a 2006. augusztus 31-ig tartó időszakban megkezdik a vaj pályázati eljárás keretében történő felvásárlását

23

  

A Bizottság 1163/2006/EK rendelete (2006. július 28.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 46. egyenkénti pályázati felhívásra

24

  

A Bizottság 1164/2006/EK rendelete (2006. július 28.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

25

  

A Bizottság 1165/2006/EK rendelete (2006. július 28.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 12. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról szóló 1001/2006/EK rendelet helyesbítéséről

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/526/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. július 17.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Dán Királyság és Grönland közötti kapcsolatokról (1)

28

  

2006/526/EK

 

*

Együttes nyilatkozat egyrészről az Európai Közösség, másrészről Grönland helyi kormánya és Dánia kormánya részéről az Európai Közösség és Grönland partnerségéről

32

  

Bizottság

  

2006/527/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 27.) az élelmiszer-biztonság, az állategészségügy és állatjóllét, valamint az állattenyésztési technika területét érintő tanulmányok, hatásvizsgálatok és értékelések finanszírozásáról

37

  

2006/528/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 27.) a magas patogenitású H5N1 madárinfluenza elleni megelőző vakcinázásnak és az állatok mozgására vonatkozó kapcsolódó rendelkezéseknek a hollandiai bevezetéséről szóló, 2006/147/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 3338. számú dokumentummal történt)

39

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office