←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 207
49. évfolyam
2006. július 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1141/2006/EK rendelete (2006. július 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1142/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 1143/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

5

  

A Bizottság 1144/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

7

  

A Bizottság 1145/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

8

  

A Bizottság 1146/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

12

  

A Bizottság 1147/2006/EK rendelete (2006. július 27.) az 582/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra vonatkozó export-visszatérítés megtagadásáról

14

  

A Bizottság 1148/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

15

  

A Bizottság 1149/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

16

  

A Bizottság 1150/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

19

  

A Bizottság 1151/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

23

  

A Bizottság 1152/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a kukoricára a 1058/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

25

  

A Bizottság 1153/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a közönséges búza exportjára az 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

26

  

A Bizottság 1154/2006/EK rendelete (2006. július 27.) a 327/98/EK rendelet értelmében 2006 júliusának első tíz munkanapja során benyújtott, rizs behozatalára irányuló kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/524/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2006. július 11.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság cseh, német, észt, spanyol, francia, olasz, lett, litván, luxemburgi, magyar, máltai, osztrák, szlovén és szlovák tagjainak kinevezéséről

30

  

Európai Központi Bank

  

2006/525/EK

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2006. július 14.) az euro-készpénzcserére való egyes előkészületekről és az eurobankjegyek és -érmék elő- és továbbszállításáról (EKB/2006/9)

39
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office