←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 206
49. évfolyam
2006. július 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Bizottság 2006/60/EK irányelve (2006. július 7.) a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek trifloxistrobinra, tiabendazolra, abamektinre, benomilra, karbendazimre, tiofanát-metilre, miklobutanilre, glifozátra, trimetil-szulfóniumra, fenpropimorfra és klórmekvátra vonatkozó maximális maradékanyag-szintek tekintetében történő módosításáról (1)

1

 

*

A Bizottság 2006/61/EK irányelve (2006. július 7.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek az atrazin, az azinfosz-etil, a ciflutrin, az etefon, a fention, a metamidofosz, a metomil, a parakvát és a triazofosz legmagasabb megengedett szermaradványszintjei tekintetében történő módosításáról (1)

12

 

*

A Bizottság 2006/62/EK irányelve (2006. július 12.) a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek a dezmedifám, a fenmedifám és a klórfenvinfosz legmagasabb szermaradványszintje tekintetében történő módosításáról (1)

27

 

*

A Bizottság 2006/63/EK irányelve (2006. július 14.) a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elleni védekezésről szóló 98/57/EK tanácsi irányelv II-VII. melléklete módosításáról

36

 

*

A Bizottság 2006/64/EK irányelve (2006. július 18.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klopiralid, a ciprodinil, a foszetil és a trinexapac hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (1)

107

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg.

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office