←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 203
49. évfolyam
2006. július 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1132/2006/EK rendelete (2006. július 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1133/2006/EK rendelete (2006. július 25.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni az 1217/2005/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében, az egyes élő szarvasmarhafélékre vonatkozóan 2006 júniusában benyújtott importjogosultság iránti kérelmeknek

3

 

*

A Bizottság 1134/2006/EK rendelete (2006. július 25.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

4

  

A Bizottság 1135/2006/EK rendelete (2006. július 25.) a gabonaágazatban 2006. július 26-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

7

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/519/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. július 24.) az Europol alkalmazottai személyzeti szabályzata 6. függeléke 35. cikkének módosításáról

10

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (ALTHEA-művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2006. június 30-i 2006/477/KKBP tanácsi határozathoz és az Európai Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (ALTHEA-művelet) történő részvételéről szóló megállapodáshoz (Ez a szöveg semmissé nyilvánítja a Hivatalos Lap 2006. július 11-i L 188. számának 9-13. oldalán kihirdetett szöveget, és annak helyébe lép.)

11
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office