←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 200
49. évfolyam
2006. július 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1124/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Gazdasági Közösség és Sao Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya között létrejött, a Sao Tomé és Príncipe partjainál történő halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2005. június 1. és 2006. május 31. közötti időszakra történő meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

1

 

*

A Bizottság 1125/2006/EK rendelete (2006. július 21.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/509/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. július 11.) a Régiók Bizottsága egy cseh póttagjának kinevezéséről

5

  

2006/510/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. július 11.) a Régiók Bizottsága egy spanyol tagjának kinevezéséről

6

  

2006/511/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. július 11.) az Európai Gazdasági Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság kormánya között létrejött, a Bissau-Guinea partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2006. június 16. és 2007. június 15. közötti időszakra történő meghosszabbításáról levélváltás formájában megkötött megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és átmeneti alkalmazásáról

7

  

Megállapodás levélváltás formájában a Bissau-Guinea partjainál folytatott halászat kapcsán az európai gazdasági közösség és a Bissau-guineai Köztársaság kormánya közötti megállapodásban előírt, a halászati lehetőségek és a pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2006. június 16. és 2007. június 15. közötti időszakra történő meghosszabbításáról

9

  

2006/512/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. július 17.) a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK határozat módosításáról

11

  

Bizottság

  

2006/513/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 9.) az állami támogatásról, amelyet a Németországi Szövetségi Köztársaság a digitális földfelszíni televízió (DVB-T) bevezetéséhez Berlin-Brandenburgban adományozott (az értesítés a C(2005) 3903. számú dokumentummal történt) (1)

14

  

2006/514/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 20.) bizonyos szabványoknak a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv általános biztonsági követelményével való megfeleléséről és hivatkozásaik közzétételéről a Hivatalos Lapban (az értesítés a C(2006) 3277. számú dokumentummal történt) (1)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office