←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 199
49. évfolyam
2006. július 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1113/2006/EK rendelete (2006. július 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1114/2006/EK rendelete (2006. július 20.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 

*

A Bizottság 1115/2006/EK rendelete (2006. július 20.) az egyes friss vagy fagyasztott halféleségekre vonatkozó közös forgalmazási előírások alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 3703/85/EGK rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 1116/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a VIII. ICES-alterületen a szardella halászatának megtiltásáról

8

 

*

A Bizottság 1117/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a vágási támogatásnak és a kiegészítő kifizetéseknek az állatok levágását előíró hollandiai állat-egészségügyi intézkedések keretében történő folyósításáról

9

 

*

A Bizottság 1118/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a vámkontingens keretében importált új-zélandi vajra vonatkozó importengedélyek kiadásának felfüggesztéséről

11

  

A Bizottság 1119/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a kukoricára a 1058/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

13

  

A Bizottság 1120/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a kukoricára a 1057/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

14

  

A Bizottság 1121/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

15

  

A Bizottság 1122/2006/EK rendelete (2006. július 20.) az árpa exportjára a 935/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

17

  

A Bizottság 1123/2006/EK rendelete (2006. július 20.) a közönséges búza exportjára az 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/503/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. július 11.) a 2003/96/EK irányelv 19. cikkének megfelelően Svédország részére egyes háztartások és szolgáltató társaságok által felhasznált villamos energia esetében kedvezményes adómérték alkalmazását engedélyező 2005/231/EK határozat módosításáról

19

  

Bizottság

  

2006/504/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 12.) egyes harmadik országokból behozott bizonyos élelmiszerekre az ezen termékek aflatoxinnal való fertőződésének kockázata miatt vonatkozó különleges feltételekről (az értesítés a C(2006) 3113. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2006/505/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 14.) az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról

33

  

2006/506/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 19.) a Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 3257. számú dokumentummal történt) (1)

36

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office