←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 198
49. évfolyam
2006. július 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1108/2006/EK rendelete (2006. július 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1109/2006/EK rendelete (2006. július 19.) a bor lepárlókba történő szállításának és lepárlásának határideje tekintetében a 2005/2006. borászati évben az 1623/2000/EK rendelettől való eltéréstől

3

  

A Bizottság 1110/2006/EK rendelete (2006. július 19.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

4

  

A Bizottság 1111/2006/EK rendelete (2006. július 19.) az egyes cukorágazati termékeknek bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő behozatalára vonatkozó behozatali engedélyek kiállításával kapcsolatos odaítélési együttható meghatározásáról

6

  

A Bizottság 1112/2006/EK rendelete (2006. július 19.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2006. szeptember 1. és november 30. közötti időszakra történő kibocsátásáról

9

 

*

A Bizottság 2006/65/EK irányelve (2006. július 19.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról (1)

11

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/500/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. május 29.) az Energiaközösséget létrehozó szerződés Európai Közösség általi megkötéséről

15

  

Szerződés az Energiaközösség létrehozásáról

18

  

Bizottság

  

2006/501/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 14.) a romániai Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezési intézkedésekről szóló 2006/264/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 3167. számú dokumentummal történt) (1)

38

  

2006/502/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 11.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról (az értesítés a C(2006) 1887. és C(2006) 1887. COR számú dokumentumokkal történt) (Ez a szöveg a Hivatalos Lap 2006. július 19-i L 197. számának 9. oldalán megjelent szöveget visszavonja és annak helyébe lép) (1)

41

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office