←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 197
49. évfolyam
2006. július 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1103/2006/EK rendelete (2006. július 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1104/2006/EK rendelete (2006. július 18.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférés tekintetében a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 831/2002/EK rendelet módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1105/2006/EK rendelete (2006. július 18.) a szárított takarmányokra vonatkozó támogatási összegeknek a 2005/2006. gazdasági év tekintetében történő rögzítéséről

5

  

A Bizottság 1106/2006/EK rendelete (2006. július 18.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

7

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/498/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. július 14.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról (az értesítés a C(2006) 1887. és C(2006) 1887. COR számú dokumentumokkal történt) (1)

9

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

2006/499/KKBP
A Politikai és Biztonsági Bizottság MONUC SPT/1/2006 határozata (2006. május 30.) harmadik államoknak az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaságbeli Missziójának (MONUC) a választási folyamat során történő támogatására irányuló európai uniós katonai műveletéhez történő hozzájárulása elfogadásáról

14

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról, valamint a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. december 5-i 2076/2005/EK bizottsági rendelethez (  HL L 338., 2005.12.22.)

15

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office