←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 195
49. évfolyam
2006. július 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1086/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az euro és az eurót bevezető tagállamok pénznemei közötti átváltási árfolyamokról szóló 2866/98/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1087/2006/EK rendelete (2006. július 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2

 

*

A Bizottság 1088/2006/EK rendelete (2006. július 14.) a lengyel intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében az 1164/2005/EK rendelet módosításáról

4

  

A Bizottság 1089/2006/EK rendelete (2006. július 14.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes spanyolországi borokra vonatkozóan történő megindításáról

5

  

A Bizottság 1090/2006/EK rendelete (2006. július 14.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes görögországi borokra vonatkozóan történő megindításáról

7

 

*

A Bizottság 1091/2006/EK rendelete (2006. július 13.) az Egyesült Királyság és Dánia kivételével a tagállamok lobogója alatt a IIa. (közösségi vizek), IIIa. és IV. (közösségi vizek) ICES-övezetben közlekedő hajóknak a homoki angolnára vonatkozó halászati tilalmáról

9

  

A Bizottság 1092/2006/EK rendelete (2006. július 14.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 13. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

11

  

A Bizottság 1093/2006/EK rendelete (2006. július 14.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 13. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

13

  

A Bizottság 1094/2006/EK rendelete (2006. július 14.) a 796/2006/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében zajló 3. egyedi pályázati felhívás tekintetében a vaj maximális felvásárlási árának megállapításáról

15

  

A Bizottság 1095/2006/EK rendelete (2006. július 14.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 13. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

16

  

A Bizottság 1096/2006/EK rendelete (2006. július 14.) a 796/2006/EK rendeletnek azon tagországok jegyzéke tekintetében történő módosításáról, amelyekben a 2006. augusztus 31-ig tartó időszakban megkezdik a vaj pályázati eljárás keretében történő felvásárlását

17

  

A Bizottság 1097/2006/EK rendelete (2006. július 14.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 45. egyenkénti pályázati felhívásra

18

  

A Bizottság 1098/2006/EK rendelete (2006. július 14.) a gabonaágazatban 2006. július 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

19

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/493/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. június 19.) a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összege, annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítandó legkisebb összeg meghatározásáról

22

  

2006/494/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2006. július 4.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság finn tagjának kinevezéséről

24

  

2006/495/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. július 11.) az EK-Szerződés 122. cikkének (2) bekezdésének megfelelően a közös valuta 2007. január 1-jén Szlovénia által történő bevezetéséről

25
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office