←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 194
49. évfolyam
2006. július 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1066/2006/EK, Euratom rendelete (2006. június 27.) az Európai Közösségek a tagállamok területén kiküldetésben lévő tisztviselői és egyéb alkalmazottai napidíja mértékének 2006. július 1-jétől történő kiigazításáról

1

 

*

A Tanács 1067/2006/EK, Euratom rendelete (2006. június 27.) az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára alkalmazott korrekciós együtthatók kiigazításáról

3

  

A Bizottság 1068/2006/EK rendelete (2006. július 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

  

A Bizottság 1069/2006/EK rendelete (2006. július 13.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

6

  

A Bizottság 1070/2006/EK rendelete (2006. július 13.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

11

  

A Bizottság 1071/2006/EK rendelete (2006. július 13.) az 582/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra vonatkozó export-visszatérítés megtagadásáról

13

  

A Bizottság 1072/2006/EK rendelete (2006. július 13.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

14

  

A Bizottság 1073/2006/EK rendelete (2006. július 13.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

18

  

A Bizottság 1074/2006/EK rendelete (2006. július 13.) a 958/2006/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

20

  

A Bizottság 1075/2006/EK rendelete (2006. július 13.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

21

  

A Bizottság 1076/2006/EK rendelete (2006. július 13.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

24

  

A Bizottság 1077/2006/EK rendelete (2006. július 13.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

25

  

A Bizottság 1078/2006/EK rendelete (2006. július 13.) az árpa exportjára a 935/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

27

  

A Bizottság 1079/2006/EK rendelete (2006. július 13.) a 936/2006/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

28

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/491/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2006. június 27.) a Tanács Főtitkársága kinevezéssel megbízott hatóságának és szerződéskötésre jogosult hatóságának meghatározásáról

29

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

2006/492/KKBP
A Politikai és Biztonsági Bizottság MONUC SPT/2/2006 határozata (2006. május 30.) az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaságbeli Missziójának (MONUC) a választási folyamat során történő támogatására irányuló európai uniós katonai művelet tekintetében a hozzájáruló felek bizottsága létrehozásáról

31

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 2204/2002/EK, 70/2001/EK és 68/2001/EK rendeleteknek az alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. július 7-i 1040/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 187., 2006.7.8.)

33

  

Helyesbítés az egyes cukorágazati termékeknek bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő behozatalára vonatkozó behozatali engedélyek kiállításával kapcsolatos odaítélési együttható meghatározásáról szóló, 2006. július 12-i 1065/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 192., 2006.7.13.)

33

  

Helyesbítés a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések meghatározásáról (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő, alma és őszibarack) szóló 858/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 159., 2006.6.13.)

34
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office