←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 192
49. évfolyam
2006. július 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1054/2006/EK rendelete (2006. július 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1055/2006/EK rendelete (2006. július 12.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és III. mellékletének a flubendazol és a lazalocid tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1056/2006/EK rendelete (2006. július 12.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

6

  

A Bizottság 1057/2006/EK rendelete (2006. július 12.) a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

9

  

A Bizottság 1058/2006/EK rendelete (2006. július 12.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

10

  

A Bizottság 1059/2006/EK rendelete (2006. július 12.) a cirok harmadik országokból Spanyolországba történő behozatalára kivetett vám csökkentésére vonatkozó pályázat megnyitásáról

11

  

A Bizottság 1060/2006/EK rendelete (2006. július 12.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező módosításáról

12

  

A Bizottság 1061/2006/EK rendelete (2006. július 12.) a 958/2003/EK rendeletben előírt, kukoricára vonatkozó vámkontingens keretében alkalmazandó egységes elosztási együttható meghatározásáról

14

  

A Bizottság 1062/2006/EK rendelete (2006. július 12.) a 958/2003/EK rendeletben előírt, búzára vonatkozó vámkontingens keretében alkalmazandó egységes elosztási együttható meghatározásáról

15

  

A Bizottság 1063/2006/EK rendelete (2006. július 12.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

16

  

A Bizottság 1064/2006/EK rendelete (2006. július 12.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni az 1081/1999/EK rendelet alapján, egyes alpesi és hegyi fajtájú bikák, tehenek és üszők vonatkozásában benyújtott importjogosultsági kérelmeknek

17

  

A Bizottság 1065/2006/EK rendelete (2006. július 12.) az egyes cukorágazati termékeknek bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások keretében történő behozatalára vonatkozó behozatali engedélyek kiállításával kapcsolatos odaítélési együttható meghatározásáról

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/485/EK

 

*

A Bizottság határozata (2004. szeptember 3.) a Boliden AB, a Boliden Fabrication AB és a Boliden Cuivre & Zinc S.A.; az Austria Buntmetall AG és a Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.; a Halcor S.A.; a HME Nederland BV; az IMI plc, az IMI Kynoch Ltd. és az IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.; a KM Europa Metal AG, a Tréfimétaux SA és az Europa Metalli SpA; a Mueller Industries, Inc., a WTC Holding Company, Inc., a Mueller Europe Ltd., a DENO Holding Company, Inc. és a DENO Acquisition EURL; az Outokumpu Oyj és az Outokumpu Copper Products OY; és a Wieland Werke AG ellen az EK-Szerződés 81. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (C.38.069 ügy - rézből készült vízvezetékcsövek) (az értesítés a C(2004) 2826. számú dokumentummal történt)

21

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/486/KKBP határozata (2006. július 11.) az Európai Unió által az Afrikai Uniónak a szudáni Darfur térségben tevékenykedő missziója számára biztosított polgári-katonai támogató fellépésről szóló 2005/557/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

30

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office