←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 189
49. évfolyam
2006. július 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1051/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1052/2006/EK rendelete (2006. július 11.) a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról (Sapard) szóló 1268/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló 2222/2000/EK rendelet módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1053/2006/EK rendelete (2006. július 11.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK tanácsi rendelet tizedik módosításáról

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/478/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. június 19.) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság Igazgatótanácsa tagjai felének kinevezéséről

7

  

Bizottság

  

2006/479/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 10.) egyes lettországi húságazati létesítményekre vonatkozóan a 2003-as csatlakozási okmány VIII. melléklete A. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2006) 3084. számú dokumentummal történt) (1)

9

  

2006/480/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 11.) egyes litvániai húságazati létesítményekre vonatkozóan a 2003-as csatlakozási okmány IX. melléklete B. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2006) 3115. számú dokumentummal történt) (1)

12

  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2006/481/EK, Euratom

 

*

Az Európai Unió tagállamai kormányképviselőinek határozata (2006. június 22.) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága egy bírájának kinevezéséről

15

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/482/KKBP határozata (2006. április 10.) az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a Török Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben történő részvétele kereteinek meghatározásáról szóló megállapodás megkötéséről

16

  

Megállapodás az Európai Unió és a Török Köztársaság között a Török Köztársaságnak az Európai Unió válságkezelési műveleteiben való részvétele kereteinek megállapításáról

17

 

*

A Tanács 2006/483/KKBP határozata (2006. július 11.) az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/852/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

23

 

*

A Tanács 2006/484/KKBP határozata (2006. július 11.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

25

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office