←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 188
49. évfolyam
2006. július 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1047/2006/EK rendelete (2006. július 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1048/2006/EK rendelete (2006. július 10.) a juhokra, kecskékre, valamint a juh- és kecskehúsra vonatkozó 2006. évi közösségi vámkontingensek megnyitásáról szóló 2185/2005/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1049/2006/EK rendelete (2006. július 10.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/476/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. június 12.) az 1999/70/EK határozatnak a Banque de France külső könyvvizsgálói tekintetében történő módosításáról

7

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/477/KKBP határozata (2006. június 30.) az Európai Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (ALTHEA-művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

9

  

Megállapodás az Európai Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (ALTHEA-művelet) történő részvételéről

10

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Unió Bosznia és Hercegovinában folytatott rendőri missziója (EUPM) misszióvezetőjének/rendőrbiztosának kinevezéséről szóló, 2005. november 25-i EUPM/1/2005 politikai és biztonsági bizottsági határozathoz (HL L 335., 2005.12.21.)

14
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office