←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 187
49. évfolyam
2006. július 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1038/2006/EK rendelete (2006. július 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1039/2006/EK rendelete (2006. július 7.) Belgium, a Cseh Köztársaság, Németország, Spanyolország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 1040/2006/EK rendelete (2006. július 7.) a 2204/2002/EK, 70/2001/EK és 68/2001/EK rendeleteknek az alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról

8

 

*

A Bizottság 1041/2006/EK rendelete (2006. július 7.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a juhfélék fertőző szivacsos agyvelőbántalmai ellenőrzése tekintetében történő módosításáról (1)

10

 

*

A Bizottság 1042/2006/EK rendelete (2006. július 7.) a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK rendelet 28. cikkének (3) és (4) bekezdése végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

14

 

*

A Bizottság 1043/2006/EK rendelete (2006. július 7.) a tényleges olívaolaj-termelésnek és az egységnyi termelési támogatásnak a 2004/2005. gazdasági évre történő meghatározásáról

18

 

*

A Bizottság 1044/2006/EK rendelete (2006. július 7.) az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló 1019/2002/EK rendelet módosításáról

20

  

A Bizottság 1045/2006/EK rendelete (2006. július 7.) a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

21

  

A Bizottság 1046/2006/EK rendelete (2006. július 7.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

23

 

*

A Bizottság 2006/41/EK irányelve (2006. július 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klotianidin és a petoxamid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/470/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. május 29.) a felülvizsgált cotonou-i megállapodás 96. cikke alapján a Mauritániai Iszlám Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról

28

  

2006/471/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. június 27.) a Tanács Főtitkárságához kiküldött nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról szóló 2003/479/EK határozatban megállapított juttatások kiigazításáról

32

  

Bizottság

  

2006/472/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 4.) a 2006. évre vonatkozóan a Közösségi Dohányalap által a 2182/2002/EK rendelet 13. és 14. cikkében említett intézkedések finanszírozására szánt források tagállamok közötti végleges felosztásáról (az értesítés a C(2006) 3030. számú dokumentummal történt)

33

  

2006/473/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 5.) egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől), a Cercospora angolensis carv. et Mendestől és Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismeréséről (az értesítés a C(2006) 3024. számú dokumentummal történt)

35

  

2006/474/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. július 6.) a tagállami állatkertekben, engedélyezett szervezeteknél, intézményekben vagy központokban tartott madarak körében az A influenzavírus H5N1 altípusa által okozott magas patogenitású madárinfluenza elterjedésének megelőzésével kapcsolatos intézkedésekről és a 2005/744/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2006) 3054. számú dokumentummal történt) (1)

37

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/475/KKBP határozata (2006. június 12.) az Európai Unió által vezetett erők Gaboni Köztársaságbeli jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről

42

  

Megállapodás az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság között az Európai Unió által vezetett erők gaboni köztársaságbeli jogállásáról

43

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office