←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 184
49. évfolyam
2006. július 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1021/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1022/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2826/2005/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1071/2005/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1023/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a Bolgár Köztársaságból származó egyes gabonatermékekre vonatkozó, közösségi vámkontingensek formájában nyújtott engedmények tekintetében a 2003/286/EK tanácsi határozat részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról, illetve a 2809/2000/EK rendelet módosításáról szóló 958/2003/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1024/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a Romániából származó egyes gabonatermékekre vonatkozó, közösségi vámkontingensek formájában nyújtott engedmények tekintetében a 2003/18/EK tanácsi határozat részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról, illetve a 2809/2000/EK rendelet módosításáról szóló 573/2003/EK rendelet módosításáról

7

  

A Bizottság 1025/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom és alma)

9

  

A Bizottság 1026/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a 969/2006/EK rendelet által a harmadik országokból származó kukorica behozatalára előírt közösségi vámkontingens keretében alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

11

 

*

Az Európai Központi Bank 1027/2006/EK rendelete (2006. június 14.) az euro-övezetben rezidens, nem monetáris pénzügyi intézményektől betéteket fogadó postai zsíróintézmények tekintetében a statisztikai adatszolgáltatás követelményeiről (EKB/2006/8)

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/466/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. május 5.) az Európai Közösség és Új-Zéland között a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

25

  

Megállapodás az Európai Közösség és Új-Zéland között a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

26

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

2006/467/KKBP

 

*

A Tanács határozata (2005. november 21.) az Európai Unió és az Izlandi Köztársaság közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötéséről

34

  

Megállapodás az Európai Unió és az Izlandi Köztársaság között a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról

35

 

*

A Tanács 2006/468/KKBP együttes fellépése (2006. július 5.) az Európai Unió szudáni különleges képviselője megbízatásának megújításáról és felülvizsgálatáról

38
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office