←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 183
49. évfolyam
2006. július 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1014/2006/EK rendelete (2006. július 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1015/2006/EK rendelete (2006. július 4.) bioetanolként való Közösségen belüli felhasználásra szánt boralkohol értékesítését célzó versenytárgyalási eljárás indításáról

3

 

*

A Bizottság 1016/2006/EK rendelete (2006. július 4.) a sárgadinnye forgalmazási előírásának megállapításáról szóló 1615/2001/EK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság 1017/2006/EK rendelete (2006. július 4.) a 2003/2004-es gazdasági évtől a szőlőlére és mustra vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 1472/2003/EK rendelet vámkontingens tekintetében történő módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1018/2006/EK rendelete (2006. július 4.) a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 1019/2006/EK rendelete (2006. július 4.) a Franciaország lobogója alatt a VIII., és IX., ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a villás tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

13

 

*

A Bizottság 1020/2006/EK rendelete (2006. július 4.) a Spanyolország lobogója alatt a VI. és VII. ICES-övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) közlekedő hajóknak a kék menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/462/EK

 

*

Az Európai Unió-Chile társulási Tanács 1/2006 határozata (2006. április 24.) az Európai Közösség és Chile közötti társulási megállapodás II. mellékletében felsorolt borokra, szeszes italokra és ízesített italokra vonatkozó vámok eltörléséről

17

  

Bizottság

  

2006/463/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 27.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének a friss hús Botswanából történő behozatalára vonatkozó módosításáról (az értesítés a C(2006) 2880. számú dokumentummal történt) (1)

20

  

2006/464/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 27.) a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének a megelőzése elleni ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 2881. számú dokumentummal történt)

29

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office