←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 181
49. évfolyam
2006. július 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

2006/443/EK:
A Tanács határozata (2006. március 13.) a 2001/507/EK és a 2001/509/EK határozatnak az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának az újrafutózott gumiabroncsokról szóló 109. és 108. számú rendelete kötelező erejűvé tételének céljából történő módosításáról

1

 

*

2006/444/EK:
A Tanács határozata (2006. március 13.) a Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a járműszerelvények mechanikus vonószerkezet-kapcsolóinak jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek meghatározásáról szóló 55. számú rendeletéhez való csatlakozásáról (1)

53

 
  

Helyesbítés

 
 

*

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó bárium-karbonát importjára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az ideiglenes dömpingellenes vám végleges beszedéséről szóló, 2005. július 18-i 1175/2005/EK tanácsi rendelethez (.)

111

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg.

 HU

Managed by the Publications Office