←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 180
49. évfolyam
2006. július 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1009/2006/EK rendelete (2006. július 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1010/2006/EK rendelete (2006. július 3.) egyes tagállamok tojás- és baromfiágazatában végrehajtott bizonyos rendkívüli piactámogatási intézkedésekről

3

  

A Bizottság 1011/2006/EK rendelete (2006. július 3.) a gabonaágazatban alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1008/2006/EK rendelet helyesbítéséről

13

  

A Bizottság 1012/2006/EK rendelete (2006. július 3.) a gabonaágazatban 2006. július 4-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Feljegyzés az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat hatálybalépéséről

19

  

Bizottság

  

2006/460/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2002. december 17.) az EK-Szerződés 81. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti, az SGL Carbon AG, a Le Carbone-Lorraine SA, az Ibiden Co., Ltd, a Tokai Carbon Co., Ltd, a Toyo Tanso Co., Ltd, a GrafTech International, Ltd, az NSCC Techno Carbon Co., Ltd, a Nippon Steel Chemical Co., Ltd, az Intech EDM BV és az Intech EDM AG ellen folyó eljárásról (a C.37.667 számú ügy - Speciális grafitból készült termékek) (az értesítés a C(2002) 5083. számú dokumentummal történt)

20

  

2006/461/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. június 26.) az Egyesült Királyság számára a VIIe. ICES-körzetben halászattal eltölthető többletnapok biztosításáról (az értesítés a C(2006) 2438. számú dokumentummal történt)

25
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office