←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 179
49. évfolyam
2006. július 1.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 989/2006/EK rendelete (2006. június 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 990/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a tagállamok intervenciós hivatalai birtokában lévő gabonafélék kivitelére irányuló folyamatos pályázati eljárás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 991/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről és harmadik országokból behozott fokhagymára vonatkozó származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről szóló 1870/2005/EK rendelet módosításáról

15

  

A Bizottság 992/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

18

  

A Bizottság 993/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

20

  

A Bizottság 994/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

22

  

A Bizottság 995/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

24

 

*

A Bizottság 996/2006/EK rendelete (2006. június 29.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

26

  

A Bizottság 997/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

28

  

A Bizottság 998/2006/EK rendelete (2006. június 30.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 12. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

30

  

A Bizottság 999/2006/EK rendelete (2006. június 30.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 12. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

32

  

A Bizottság 1000/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a 796/2006/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében zajló 2. egyedi pályázati felhívás tekintetében a vaj maximális felvásárlási árának megállapításáról

34

  

A Bizottság 1001/2006/EK rendelete (2006. június 30.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 12. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

35

  

A Bizottság 1002/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a cukorágazat egyes termékeire vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről a 2006/2007. gazdasági évre

36

  

A Bizottság 1003/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a cukorágazatban 2006. július 1-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

38

  

A Bizottság 1004/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

40

  

A Bizottság 1005/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

42

 

*

A Bizottság 1006/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a tisztítatlan gyapotra nyújtott, a 2005/2006. gazdasági évre vonatkozó támogatás összegének a 2005. július 1-től2006. március 31-ig tartó időszakra történő meghatározásáról

44

  

A Bizottság 1007/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

47

  

A Bizottság 1008/2006/EK rendelete (2006. június 30.) a gabonaágazatban 2006. július 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

48

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/450/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. június 27.) az AKCS-EK partnerségi megállapodás 96. cikke alapján különösen sürgős esetben Libériára vonatkozó intézkedések elfogadásáról szóló 2003/631/EK határozat módosításáról

51

  

2006/451/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. június 27.) az Európai Unió Katonai Bizottsága elnökének kinevezéséről

55




HU



Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



Managed by the Publications Office