←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 175
49. évfolyam
2006. június 29.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 953/2006/EK rendelete (2006. június 19.) az 1673/2000/EK rendeletnek a rostlen és a rostkender feldolgozási támogatása tekintetében, valamint az 1782/2003/EK rendeletnek az egységes támogatási rendszer keretében támogatható kender tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Tanács 2006/954/EK rendelete (2006. június 27.) a Horvátországból, Romániából, Oroszországból és Ukrajnából származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, a 2320/97/EK és a 348/2000/EK tanácsi rendeletek hatályon kívül helyezéséről, a többek között Oroszországból és Romániából származó, egyes varrat nélküli vas- és ötvözetlen acélcsövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vámok időközi és intézkedés megszűnésére irányuló felülvizsgálatának megszüntetéséről és a többek között Oroszországból és Romániából, valamint Horvátországból és Ukrajnából származó egyes varrat nélküli vas- és ötvözetlen acélcsövek behozatalára kivetett dömpingellenes vámok időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

4

  

A Bizottság 955/2006/EK rendelete (2006. június 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

39

 

*

A Bizottság 956/2006/EK rendelete (2006. június 28.) a bizonyos ökológiai termelésű mezőgazdasági termékek közösségi forgalmazásánál kötelező származási helyként megjelölt harmadik országok jegyzéke tekintetében a 94/92/EGK rendelet módosításáról (1)

41

 

*

A Bizottság 957/2006/EK rendelete (2006. június 28.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról és a 48/90/EGK bizottsági rendelet módosításáról

45

 

*

A Bizottság 958/2006/EK rendelete (2006. június 28.) a fehér cukorra alkalmazandó export-visszatérítéseknek a 2006/2007-es gazdasági év vonatkozásában történő megállapítására irányuló folyamatos pályázati felhívásról

49

  

A Bizottság 959/2006/EK rendelete (2006. június 28.) a 327/98/EK rendelet értelmében a 2006 áprilisának első tíz munkanapja során benyújtott, rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek kibocsátásáról szóló 647/2006/EK rendelet módosításáról

54

  

A Bizottság 960/2006/EK rendelete (2006. június 28.) a tej- és tejtermékágazat egyes termékeinek 2006 második felére a Közösség által kizárólag a behozatali engedély alapján megnyitott kvóták keretében rendelkezésre álló mennyiségeinek meghatározásáról

56

  

A Bizottság 961/2006/EK rendelete (2006. június 28.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

58

 

*

A Bizottság 2006/59/EK irányelve (2006. június 28.) a 76/895/EGK, a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek a karbaril, deltametrin, endoszulfán, fenitrotion, metidation és oxamil legmagasabb megengedett szermaradványszintjei tekintetében történő módosításáról (1)

61

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/440/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. június 1.) a közös konzuli utasítás 12. mellékletének, valamint a közös kézikönyv 14a. mellékletének a vízumkérelmek feldolgozása eljárási költségeinek megfelelően felszámítandó díjak tekintetében történő módosításáról

77

  

Bizottság

  

2006/441/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 23.) a többek között Romániából származó egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalát érintő dömpingellenes eljárással kapcsolatban vállalt kötelezettség elfogadásáról

81

  

Bizottság

Az Európai Közösségek Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottsága

  

2006/442/EK

 

*

207. határozat (2006. április 7.) a családi ellátások és a családi támogatások halmozódására vonatkozóan az 1408/71/EGK rendelet 76. cikkének, 79. cikke (3) bekezdésének és az 574/72/EGK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének értelmezéséről (2)

83

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 42/2006 határozata (2006. április 28.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

86

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 43/2006 határozata (2006. április 28.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

89

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 44/2006 határozata (2006. április 28.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

91

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 45/2006 határozata (2006. április 28.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

92

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 46/2006 határozata (2006. április 28.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

94

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 47/2006 határozata (2006. április 28.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

95

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 48/2006 határozata (2006. április 28.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

97

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 49/2006 határozata (2006. április 28.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

99

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 50/2006 határozata (2006. április 28.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

100

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 51/2006 határozata (2006. április 28.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

101

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 52/2006 határozata (2006. április 28.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

103

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 53/2006 határozata (2006. április 28.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról

104

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 54/2006 határozata (2006. április 28.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról

105

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 
 

(2)

EGT vonatkozású és az EU-Svájc megállapodást érintő szöveg

 



HU



Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



Managed by the Publications Office