←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 174
49. évfolyam
2006. június 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 948/2006/EK rendelete (2006. június 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 949/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

3

 

*

A Tanács 2006/58/EK irányelve (2006. június 27.) a 2002/38/EK irányelvnek a rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adó alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/438/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 27.) a magas patogenitású H5N1 madárinfluenza elleni megelőző vakcinázásnak és az állatok mozgására vonatkozó kapcsolódó rendelkezéseknek a franciaországi bevezetéséről szóló, 2006/148/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 2875. számú dokumentummal történt)

7

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/439/KKBP együttes fellépése (2006. június 27.) az Európai Uniónak a Grúziában/Dél-Oszétiában végrehajtandó konfliktusrendező folyamathoz történő további hozzájárulásáról

9
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office