←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 173
49. évfolyam
2006. június 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 941/2006/EK rendelete (2006. június 1.) a kék puha tőkehal és a hering vonatkozásában az 51/2006/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 942/2006/EK rendelete (2006. június 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 943/2006/EK rendelete (2006. június 26.) az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 2707/2000/EK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság 944/2006/EK rendelete (2006. június 26.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes olaszországi borokra vonatkozóan történő megindításáról

10

 

*

A Bizottság 945/2006/EK rendelete (2006. június 26.) a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló 1342/2003/EK rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 946/2006/EK rendelete (2006. június 23.) a Németország lobogója alatt a IIIb., c. és d. (közösségi vizek) ICES-övezetben közlekedő hajóknak a sprattra vonatkozó halászati tilalmáról

13

  

A Bizottság 947/2006/EK rendelete (2006. június 26.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2006 június hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában a 800/2006/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/430/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. augusztus 25.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-megállapodás működésével összeférhetőnek való nyilvánításáról (COMP/M.3687 számú ügy - Johnson & Johnson/Guidant) (az értesítés a C(2005) 3230. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2006/431/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. október 5.) az Automobiles Peugeot SA és a Peugeot Nederland NV ellen az EK-Szerződés 81. cikkének alkalmazási eljárásáról (COMP/E2/36623, 36820, 37275 ügy - SEP és egyéb/Automobiles Peugeot SA) (az értesítés a C(2005) 3683. számú dokumentummal történt) (1)

20

  

2006/432/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 23.) a 2001-es németországi klasszikus sertéspestis elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2006) 2407. számú dokumentummal történt)

25

  

2006/433/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 23.) a 2002-es németországi klasszikus sertéspestis elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2006) 2408. számú dokumentummal történt)

27

  

2006/434/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 23.) a 2002-es luxemburgi klasszikus sertéspestis elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2006) 2410. számú dokumentummal történt)

29

  

2006/435/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 23.) a 2005/710/EK határozatnak a Romániában a baromfik körében észlelt magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 2421. számú dokumentummal történt) (1)

31

  

2006/436/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 23.) a 2003-as belgiumi madárinfluenza elleni küzdelem járványügyi intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2006) 2422. számú dokumentummal történt)

33

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office