←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 172
49. évfolyam
2006. június 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 934/2006/EK rendelete (2006. június 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 935/2006/EK rendelete (2006. június 23.) az árpa egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

3

 

*

A Bizottság 936/2006/EK rendelete (2006. június 23.) a közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

6

 

*

A Bizottság 937/2006/EK rendelete (2006. június 23.) az Amerikai Egyesült Államokból származó kukoricasikérre vonatkozó 2006. évi közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről

9

  

A Bizottság 938/2006/EK rendelete (2006. június 23.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 30. cikkében előírt krízislepárlásnak egyes franciaországi borokra vonatkozóan történő megindításáról

11

 

*

A Bizottság 939/2006/EK rendelete (2006. június 23.) a feldolgozásra szánt körte támogatásának meghatározásáról a 2006/2007. kereskedelmi kampányra vonatkozóan

13

  

A Bizottság 940/2006/EK rendelete (2006. június 23.) a 796/2006/EK rendeletnek azon tagországok jegyzéke tekintetében történő módosításáról, amelyekben a 2006. augusztus 31-ig tartó időszakban megkezdik a vaj pályázati eljárás keretében történő felvásárlását

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/428/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 22.) a gázolaj és a kerozin közös adóügyi jelölőanyagának létrehozásáról (az értesítés a C(2006) 2383. számú dokumentummal történt)

15

  

2006/429/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 22.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 2411. számú dokumentummal történt) (1)

17

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office