←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 169
49. évfolyam
2006. június 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 913/2006/EK rendelete (2006. június 19.) a Japánból származó televíziós kamerarendszerek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2042/2000/EK rendelet mellékletének módosításáról

1

  

A Bizottság 914/2006/EK rendelete (2006. június 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 915/2006/EK rendelete (2006. június 21.) a mezőgazdasági termékek intervenciós készleteinek felmérésére és monitoringjára vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2148/96/EK rendelet módosításáról

10

  

A Bizottság 916/2006/EK rendelete (2006. június 21.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a fagyasztott marhahúsoknak az 704/2006/EK rendeletben szabályozott kontingensére benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek

13

  

A Bizottság 917/2006/EK rendelete (2006. június 21.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsokra vonatkozóan 2006 júniusában benyújtott importjogosultság iránti kérelmeknek

14

  

A Bizottság 918/2006/EK rendelete (2006. június 21.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

15

  

A Bizottság 919/2006/EK rendelete (2006. június 21.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

17

  

A Bizottság 920/2006/EK rendelete (2006. június 21.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

19

  

A Bizottság 921/2006/EK rendelete (2006. június 21.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

21

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/424/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. március 27.) az Európai Közösség és Románia közötti, a légi közlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról

25

  

Megállapodás az Európai Közösség és Románia között a légi közlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről

26

  

2006/425/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. március 27.) az Európai Közösség, valamint Szerbia és Montenegró közötti, a légi közlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

36

  

Megállapodás az Európai Közösség, valamint Szerbia és Montenegró között a légi közlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről

37

  

2006/426/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. április 27.) az Európai Közösség, valamint Bosznia és Hercegovina közötti, a légi közlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

47

  

Megállapodás az Európai Közösség, valamint Bosznia és Hercegovina között a légi közlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről

48

  

Bizottság

  

2006/427/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 20.) a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai esetében használt teljesítményvizsgálati módszerek, valamint a tenyészmarhák genetikai értékelési módszereinek megállapításáról (az értesítés a C(2006) 2376. számú dokumentummal történt) (1)

56

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office