←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 167
49. évfolyam
2006. június 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 895/2006/EK határozata (2006. június 14.) személyek külső határokon történő, egyes dokumentumoknak a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia által a területükön történő átutazás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló, ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 896/2006/EK határozata (2006. június 14.) a személyek külső határokon történő, Svájc és Liechtenstein által a területükön történő átutazás céljából kiadott egyes tartózkodási engedélyeknek a tagállamok által történő egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről

8

  

A Bizottság 897/2006/EK rendelete (2006. június 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

14

 

*

A Bizottság 898/2006/EK rendelete (2006. június 19.) az 51/2006/EK tanácsi rendeletnek a homoki angolna IIa. (közösségi vizek), IIIa. és IV. (közösségi vizek) ICES-övezetben folytatott halászatára vonatkozó fogási és halászati erőkifejtési korlátozások tekintetében történő módosításáról

16

 

*

A Bizottság 899/2006/EK rendelete (2006. június 19.) a gabonaágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek és vámplafonok megnyitására és kezelésére vonatkozó 2133/2001/EK rendeletnek a 230910 KN-kód alá tartozó bizonyos kutya- és macskaeledelre vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitása tekintetében történő módosításáról

18

  

A Bizottság 900/2006/EK rendelete (2006. június 19.) a Közösség és a Bulgária és Románia között létrejött megállapodásokban foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2006. júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

20

  

A Bizottság 901/2006/EK rendelete (2006. június 19.) a sertéshúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló, 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedély iránt 2006 júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

22

  

A Bizottság 902/2006/EK rendelete (2006. június 19.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2006. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2006 júniusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

24

  

A Bizottság 903/2006/EK rendelete (2006. június 19.) a gabonaágazatban 2006. június 20-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

26

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/420/EK

 

*

Az Európai Közösség és Japán közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás értelmében felállított vegyes bizottság 3/JP/2005 határozata (2006. március 14.) egy megfelelőségértékelési szervnek a távközlő végberendezésekre és rádióberendezésekre vonatkozó ágazati mellékletbe történő bejegyzéséről

29

  

2006/421/EK

 

*

Az Európai Közösség és Japán közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás értelmében felállított vegyes bizottság 4/JP/2005 határozata (2006. március 14.) egy megfelelőségértékelési szervnek az elektromos készülékekre vonatkozó ágazati mellékletbe történő bejegyzéséről

31
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office