←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 165
49. évfolyam
2006. június 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 886/2006/EK rendelete (2006. június 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 887/2006/EK rendelete (2006. június 16.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszőlő, alma és őszibarack) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

3

 

*

A Bizottság 888/2006/EK rendelete (2006. június 16.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

6

  

A Bizottság 889/2006/EK rendelete (2006. június 16.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 11. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

8

  

A Bizottság 890/2006/EK rendelete (2006. június 16.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 11. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

10

  

A Bizottság 891/2006/EK rendelete (2006. június 16.) a 796/2006/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében zajló első egyedi pályázati felhívás tekintetében a vaj maximális felvásárlási árának megállapításáról

12

  

A Bizottság 892/2006/EK rendelete (2006. június 16.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 11. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vajkoncentrátum maximális támogatásának megállapításáról

13

  

A Bizottság 893/2006/EK rendelete (2006. június 16.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 43. egyenkénti pályázati felhívásra

14

  

A Bizottság 894/2006/EK rendelete (2006. június 16.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/417/EK

 

*

A Bizottság határozata (2004. április 20.) az olaszországi Friuli-Venezia Giulia tartománnyal szemben indított eljárás lezárásáról a 106/1/A törvénytervezetben - Intézkedések infrastrukturális szolgáltatások megvalósítására az árufuvarozási ágazatban, a közúti árufuvarozás és a kombinált áruszállítás fejlesztésére - foglalt intézkedésekről (az értesítés a C(2004) 1376. számú dokumentummal történt) (1)

17

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/418/KKBP együttes fellépése (2006. június 12.) a NAÜ tevékenységeinek a nukleáris biztonság és ellenőrzés területén, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében történő támogatásáról

20

 

*

A Tanács 2006/419/KKBP együttes fellépése (2006. június 12.) a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében az ENSZ BT 1540 (2004) határozata végrehajtása érdekében

30

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. december 14-i 2005/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 344., 2005.12.27.)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office