←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 164
49. évfolyam
2006. június 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 870/2006/EK rendelete (2006. június 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 871/2006/EK rendelete (2006. június 15.) a 2005/2006-os gazdasági évre vonatkozóan a tisztítatlan gyapot ténylegesen termelt mennyiségének, valamint az irányár ebből származó csökkentésének rögzítéséről

3

  

A Bizottság 872/2006/EK rendelete (2006. június 15.) a gabonaágazatban 2006. június 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

5

  

A Bizottság 873/2006/EK rendelete (2006. június 15.) a cukorágazatban 2006. június 16-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

8

  

A Bizottság 874/2006/EK rendelete (2006. június 15.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

10

  

A Bizottság 875/2006/EK rendelete (2006. június 15.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 29. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

12

  

A Bizottság 876/2006/EK rendelete (2006. június 15.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

13

  

A Bizottság 877/2006/EK rendelete (2006. június 15.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

18

  

A Bizottság 878/2006/EK rendelete (2006. június 15.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

20

  

A Bizottság 879/2006/EK rendelete (2006. június 15.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

21

  

A Bizottság 880/2006/EK rendelete (2006. június 15.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

23

  

A Bizottság 881/2006/EK rendelete (2006. június 15.) az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

25

  

A Bizottság 882/2006/EK rendelete (2006. június 15.) a közönséges búza exportjára az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

26

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/414/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 7.) a 2001/881/EK és a 2002/459/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 2178. számú dokumentummal történt) (1)

27

  

2006/415/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 14.) a Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a 2006/135/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2006) 2400. számú dokumentummal történt) (1)

51

  

2006/416/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 14.) a Közösségben a baromfiknál vagy más, fogságban tartott madaraknál előforduló magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes átmeneti intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 2402. számú dokumentummal történt) (1)

61

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office