←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 163
49. évfolyam
2006. június 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 866/2006/EK rendelete (2006. június 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 867/2006/EK rendelete (2006. június 13.) a IIId. ICES-övezetben található 25-27., 28.2., 29. és 32. alterületen a Németország lobogója alatt közlekedő hajóknak a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

3

  

A Bizottság 868/2006/EK rendelete (2006. június 14.) egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról

5

 

*

A Bizottság 869/2006/EK rendelete (2006. június 14.) az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 560/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

8

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/410/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 24.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (2) bekezdése, 143d. és 143e. cikke alapján az EMGA, illetve az EMVA-kiadások számára rendelkezésre bocsátott összegek meghatározásáról

10

  

2006/411/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 14.) a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/346/EK határozat módosításáról  (1)

12

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/412/KKBP határozata (2006. június 12.) az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaságbeli Missziójának (MONUC) a választási folyamat során történő támogatására irányuló európai uniós katonai művelet (EUFOR RD Congo) megkezdéséről

16

 

*

A Tanács 2006/413/KKBP együttes fellépése (2006. június 12.) az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló 2005/190/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

17

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a többek között a Koreai Köztársaságból és Tajvanból származó polietilén-tereftalátok behozatalára vonatkozó 2604/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. január 18-i 83/2005/EK tanácsi rendelethez (HL L 19., 2005.1.21.)

19

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office