←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 158
49. évfolyam
2006. június 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 850/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 851/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról (Kodifikált változat) (1)

3

 

*

A Bizottság 852/2006/EK rendelete (2006. június 9.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 247/2006/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 793/2006/EK rendelet módosításáról

9

  

A Bizottság 853/2006/EK rendelete (2006. június 9.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

11

  

A Bizottság 854/2006/EK rendelete (2006. június 9.) a 796/2006/EK rendeletnek azon tagországok jegyzéke tekintetében történő módosításáról, amelyekben a 2006. augusztus 31-ig tartó időszakban megkezdik a vaj pályázati eljárás keretében történő felvásárlását

12

  

A Bizottság 855/2006/EK rendelete (2006. június 9.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (citrom)

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/405/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 7.) A 2005/710/EK, 2005/734/EK, 2005/758/EK, 2005/759/EK, 2005/760/EK, 2006/247/EK és 2006/265/EK határozatnak a nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 2177. számú dokumentummal történt) (1)

14

  

2006/406/EK

 

*

A Bizottság ajánlása (2006. június 7.) a 76/768/EGK tanácsi irányelv szerint az állatkísérletek hiányára vonatkozó tájékoztatók használatáról szóló iránymutatások létrehozásáról (1)

18

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/407/KKBP együttes fellépése (2006. június 7.) az Európai Unió Acehben (Indonézia) tevékenykedő Megfigyelő Missziójáról (Acehi Megfigyelő Misszió - AMM) szóló 2005/643/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

20

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office