←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 154
49. évfolyam
2006. június 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 838/2006/EK rendelete (2006. március 20.) az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosításával kapcsolatban levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

1

  

A Bizottság 839/2006/EK rendelete (2006. június 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 840/2006/EK rendelete (2006. június 7.) a 2201/96/EK tanácsi rendelet keretében a 2006/2007-es gazdasági év vonatkozásában a feldolgozásra szánt őszibarack támogatásának rögzítéséről

7

  

A Bizottság 841/2006/EK rendelete (2006. június 7.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

8

 

*

A Bizottság 2006/53/EK irányelve (2006. június 7.) a 90/642/EGK tanácsi irányelvnek a fenbutatin-oxid, a fenhexamid, a ciazofamid, a linuron, a triadimefon/triadimenol, a pimetrozin, és a piraklosztrobin legmagasabb megengedett szermaradványszintjei tekintetében történő módosításáról (1)

11

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Európai Parlament és Tanács

  

2006/397/EK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2006. április 27.) az EU Szolidaritási Alapjának a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodást kiegészítő, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának finanszírozásáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2002. november 7-i intézményközi megállapodás 3. pontja szerinti igénybevételéről

20

  

Tanács

  

2006/398/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. március 20.) az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosítására vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

22

  

Az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosítására vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás

24

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 15/04/COL (2004. február 18.) az állami támogatások anyagi jogi és eljárásjogi szabályainak negyvenegyedik módosítása új, 9C. számú fejezet bevezetésével: az állami támogatásokra vonatkozó határozatokkal kapcsolatos szakmai titoktartás

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office