←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 151
49. évfolyam
2006. június 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 805/2006/EK rendelete (2006. április 25.) az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok között létrejött, a Mikronéziai Szövetségi Államokban folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás megkötéséről

1

  

Az Európai Közösség és a Mikronéziai Szövetségi Államok között létrejött, a Mikronéziai Szövetségi Államok partjainál folytatott halászatról szóló partnerségi megállapodás

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

 

*

2006/382/EK:
A Bizottság határozata (2006. május 22.) a Hellenic Register of Shipping hajónyilvántartás határozott időre szóló elismerésének a Máltai Köztársaságra történő kiterjesztéséről (az értesítés a C(2006) 1990. számú dokumentummal történt) (1)

31

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg.

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office