←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 150
49. évfolyam
2006. június 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 829/2006/EK rendelete (2006. június 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 830/2006/EK rendelete (2006. június 2.) az 1342/2003/EK rendeletnek a gabonafélék és a rizs behozatala tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 831/2006/EK rendelete (2006. június 2.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 622/2003/EK rendelet módosításáról (1)

4

 

*

A Bizottság 832/2006/EK rendelete (2006. június 2.) az 1788/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a 2005/2006-os időszakra megállapított nemzeti referenciamennyiségek szállításai és közvetlen eladásai közötti felosztásról

6

 

*

A Bizottság 833/2006/EK rendelete (2006. június 2.) a 2005-ben a Közösségben termelt és forgalomba hozott banánra vonatkozó kompenzációs támogatás, valamint az előlegek egységértékének 2006-ra történő megállapításáról

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/387/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. május 15.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik irányelv 11. cikkétől és 28e. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a Spanyol Királyság részére történő engedélyezéséről

11

  

2006/388/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. május 15.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a Litván Köztársaság részére történő engedélyezéséről

13

  

2006/389/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. május 15.) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik irányelv 11. cikkétől és 28e. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának a Litván Köztársaság részére történő engedélyezéséről

15

  

Bizottság

  

2006/390/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 24.) az EK-Szerződés 95. cikke (4) bekezdése értelmében a Cseh Köztársaság által bejelentett, a műtrágyák maximálisan megengedhető kadmiumtartalmával kapcsolatos nemzeti rendelkezésekről (az értesítés a C(2006) 2036. számú dokumentummal történt) (1)

17

  

2006/391/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 30.) a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/346/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 2058. számú dokumentummal történt) (1)

24

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office