←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 148
49. évfolyam
2006. június 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 817/2006/EK rendelete (2006. május 29.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és a 798/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

  

A Bizottság 818/2006/EK rendelete (2006. június 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

30

  

A Bizottság 819/2006/EK rendelete (2006. június 1.) a cukorágazatban 2006. június 2-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

32

  

A Bizottság 820/2006/EK rendelete (2006. június 1.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

34

  

A Bizottság 821/2006/EK rendelete (2006. június 1.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 27. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

36

  

A Bizottság 822/2006/EK rendelete (2006. június 1.) a boralkohol újszerű ipari felhasználására irányuló 57/2006/EK pályázati eljárás meghirdetéséről

37

  

A Bizottság 823/2006/EK rendelete (2006. június 1.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

40

  

A Bizottság 824/2006/EK rendelete (2006. június 1.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

42

  

A Bizottság 825/2006/EK rendelete (2006. június 1.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, a 751/2006/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

44

  

A Bizottság 826/2006/EK rendelete (2006. június 1.) a cirokra a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

46

  

A Bizottság 827/2006/EK rendelete (2006. június 1.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

47

  

A Bizottság 828/2006/EK rendelete (2006. június 1.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

49

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/383/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 22.) a Cseh Köztársaságban a hasított sertések osztályozási módszereinek engedélyezéséről szóló 2005/1/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 1982. számú dokumentummal történt)

50

  

2006/384/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 29.) a 2006/135/EK határozatnak az egyes tagállamokban az A és B területeknek a magas patogenitású madárinfluenza kitörése miatti létrehozása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 2090. számú dokumentummal történt) (1)

53

  

Európai Központi Bank

  

2006/385/EK

 

*

Az Európai központi Bank határozata (2006. május 19.) a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtől történő felosztásáról szóló, EKB/2001/16 határozat módosításáról (EKB/2006/7)

56

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/386/KKBP határozata (2006. június 1.) a Szudán elleni korlátozó intézkedésekről szóló 2005/411/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

61

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office