←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 144
49. évfolyam
2006. május 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 797/2006/EK rendelete (2006. május 22.) az 1785/2003/EK rendeletnek a rizsre vonatkozó behozatali szabályok tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 798/2006/EK rendelete (2006. május 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 799/2006/EK rendelete (2006. május 30.) a osztrák intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintében az 1168/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

6

 

*

A Bizottság 800/2006/EK rendelete (2006. május 30.) a hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhákra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2006. július 1-jétől2007. június 30-ig)

7

 

*

A Bizottság 801/2006/EK rendelete (2006. május 30.) az 1384/2005/EK rendeletnek a magyar intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

14

 

*

A Bizottság 802/2006/EK rendelete (2006. május 30.) a Thunnus és Euthynnus nembe tartozó halfajokra alkalmazandó átváltási arányok meghatározásáról

15

 

*

A Bizottság 803/2006/EK rendelete (2006. május 30.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló 1915/83/EGK rendelettől való eltérésről

18

  

A Bizottság 804/2006/EK rendelete (2006. május 30.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

19

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/379/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. május 29.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2005/930/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

21

 

*

Tájékoztató az 1994-es GATT-hoz mellékelt EK CXL. listában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994-es GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és India között levélváltás formájában létrejött, a 2004/617/EK tanácsi határozathoz csatolt megállapodás hatálybalépéséről

24

 

*

Tájékoztató az 1994-es GATT-hoz mellékelt EK CXL. listában megadott, rizsre vonatkozó engedmények módosítása tekintetében az 1994-es GATT XXVIII. cikke szerint az Európai Közösség és Pakisztán között levélváltás formájában létrejött, a 2004/618/EK tanácsi határozathoz csatolt megállapodás hatálybalépéséről

24

 

*

Tájékoztató az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között az előmunkált rizsre alkalmazott vámok kiszámítási módszerére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött, a 2005/476/EK tanácsi határozathoz csatolt megállapodás hatálybalépéséről, és a 2004/617/EK, a 2004/618/EK és a 2004/619/EK határozat módosításáról

24

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/380/KKBP közös álláspontja (2006. május 29.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2006/231/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

25
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office