←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 142
49. évfolyam
2006. május 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 794/2006/EK rendelete (2006. május 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 795/2006/EK rendelete (2006. május 29.) a 27/2006/EK rendeletnek a német intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére irányuló folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 796/2006/EK rendelete (2006. május 29.) az intervenciós ár 90 %-ának megfelelő áron történő vajfelvásárlás felfüggesztéséről és a 2006. augusztus 31-ével lezáruló időszakra vonatkozó, pályázati felhívás útján történő felvásárlás megindításáról

4

 

*

A Bizottság 50/2006/EK irányelve (2006. május 29.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv IV.A. és IV.B. mellékletének módosításáról (1)

6

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/372/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 3.) a Holland Királyság által az EK-Szerződés 95. cikkének (5) bekezdése alapján bejelentett, dízel gépjárművek részecskekibocsátásának határértékeit meghatározó nemzeti rendelkezésekről (az értesítés a C(2006) 1791. számú dokumentummal történt)

16

  

2006/373/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 11.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a szabályozott anyagokra vonatkozó, 2006. január 1. és december 31. között érvényes behozatali kvóták kiosztásáról (az értesítés a C(2006) 1819. számú dokumentummal történt)

26

  

2006/374/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 22.) a hasított sertések osztályozására szolgáló egyesült királysági módszerek engedélyezéséről szóló 2004/370/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 1988. számú dokumentummal történt)

34

  

2006/375/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 23.) a Madeira-szigetek tekintetében a 2003/54/EK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről (az értesítés a C(2006) 2008. számú dokumentummal történt)

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office