←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 137
49. évfolyam
2006. május 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 778/2006/EK rendelete (2006. május 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 779/2006/EK rendelete (2006. május 24.) az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által felszámított díjakról és költségekről szóló, 488/2005/EK rendelet módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 780/2006/EK rendelete (2006. május 24.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról

9

 

*

A Bizottság 781/2006/EK rendelete (2006. május 24.) bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrában történő osztályozásáról

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA felügyeleti hatóság ajánlása 59/05/COL (2005. április 5.) a takarmányozás 2005. évi hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról

19

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office