←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 135
49. évfolyam
2006. május 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 772/2006/EK rendelete (2006. május 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 773/2006/EK rendelete (2006. május 22.) az egyes takarmány-adalékanyagok ideiglenes és végleges engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről (1)

3

  

A Bizottság 774/2006/EK rendelete (2006. május 22.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom és alma)

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/363/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. május 15.) az Európai Közösségnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a személygépjárművekre és pótkocsijaikra szánt kerekekről szóló rendelettervezetével kapcsolatos álláspontjáról (1)

11

  

2006/364/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. május 15.) az Európai Közösségnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gépjárműveknél használható aktív fényszóró rendszerek (AFS) jóváhagyásáról szóló rendelettervezetével kapcsolatos álláspontjáról (1)

12

  

Tanács és Bizottság

  

2006/365/EK, Euratom

 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2006. május 15.) az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodásnak az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség nevében történő megkötéséről

13

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/366/KKBP határozata (2006. március 20.) az Európai Unió és Grúzia kormánya közötti, a dél-kaukázusi EUKK és támogatói csoportja grúziai jogállásáról szóló megállapodás megkötéséről

14

  

Megállapodás Grúzia kormánya és az Európai Unió között a dél-kaukázusi Európai Unió különleges képviselője és támogatói csoportja jogállásáról

15

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó emelőkaros gyorsfűzők behozatalára ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2006. január 26-i 134/2006/EK bizottsági rendelethez (HL L 23., 2006.1.27.)

17

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office