←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 134
49. évfolyam
2006. május 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 765/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről

1

  

A Bizottság 766/2006/EK rendelete (2006. május 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

 

*

A Bizottság 767/2006/EK rendelete (2006. május 19.) az egyes alpesi és hegyi fajtájú, nem vágásra szánt bikákra, tehenekre és üszőkre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 1081/1999/EK rendelet módosításáról

14

 

*

A Bizottság 768/2006/EK rendelete (2006. május 19.) a 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi repülőtereket használó légi járművek biztonságára vonatkozó információk összegyűjtése és cseréje, valamint az információs rendszer kezelése tekintetében történő végrehajtásáról (1)

16

 

*

A Bizottság 769/2006/EK rendelete (2006. május 19.) 2006. május 23-tól a C cukorra vonatkozó kiviteli engedélykérelmek benyújtási lehetőségének felfüggesztéséről és a C cukorra alkalmazandó átmeneti intézkedések tekintetében a 493/2006/EK rendelet módosításáról

19

  

A Bizottság 770/2006/EK rendelete (2006. május 19.) a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

21

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/357/EK

 

*

A Tanács határozata (2005. november 8.) az Európai Közösség és Grúzia kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

23

  

Megállapodás az Európai Közösség és Grúzia kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről

24

  

2006/358/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2006. május 15.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy litván tagjának kinevezéséről

32

  

2006/359/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2006. május 15.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

33

  

Bizottság

  

2006/360/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 28.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének Brazíliára, Montenegróra és Szerbiára vonatkozó bejegyzései tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 579. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

2006/361/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 19.) A Malajziából és Thaiföldről származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megszüntetéséről

43

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/362/KKBP közös álláspontja (2006. május 18.) az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2006/276/KKBP közös álláspont módosításáról

45

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről szóló 746/2006/EK rendelethez (HL L 130., 2006.5.18.)

54

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office