←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 132
49. évfolyam
2006. május 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 748/2006/EK rendelete (2006. május 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 749/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a cukorágazatban 2006. május 19-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

3

  

A Bizottság 750/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

5

  

A Bizottság 751/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

7

  

A Bizottság 752/2006/EK rendelete (2006. május 18.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 26. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

10

  

A Bizottság 753/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

11

  

A Bizottság 754/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

15

  

A Bizottság 755/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a gabonaágazatban 2006. május 19-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

17

  

A Bizottság 756/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a 638/2003/EK rendelet alapján az AKCS-országokból és a tengerentúli országokból és területekről származó rizsre 2006 májusának első öt munkanapja során benyújtott kérelmek tekintetében a behozatali engedélyek kibocsátásáról

20

  

A Bizottság 757/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

22

  

A Bizottság 758/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

25

  

A Bizottság 759/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

27

 

*

A Bizottság 760/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1184/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

28

  

A Bizottság 761/2006/EK rendelete (2006. május 18.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

30

  

A Bizottság 762/2006/EK rendelete (2006. május 18.) az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

32

  

A Bizottság 763/2006/EK rendelete (2006. május 18.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

33

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/354/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 11.) a bulgáriai Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezési intézkedésekről szóló 2005/648/EK határozat második módosításáról (az értesítés a C(2006) 1885. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

2006/355/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 16.) a bankszámlákkal kapcsolatos ügyfélmobilitással foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

37

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office