←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 130
49. évfolyam
2006. május 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 738/2006/EK rendelete (2006. május 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 739/2006/EK rendelete (2006. május 17.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 

*

A Bizottság 740/2006/EK rendelete (2006. május 17.) az 1063/2005/EK rendeletnek a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 741/2006/EK rendelete (2006. május 17.) az 1060/2005/EK rendeletnek a szlovák intervenciós hivatal birtokában lévő közönséges búza kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság 742/2006/EK rendelete (2006. május 17.) a teljes kifogható mennyiségek (TAC) és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló 847/96/EK tanácsi rendelet alapján egyes halállományokra vonatkozó 2006. évi kvóták kiigazításáról

7

  

A Bizottság 743/2006/EK rendelete (2006. május 17.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

17

  

A Bizottság 744/2006/EK rendelete (2006. május 17.) a tojásra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

19

  

A Bizottság 745/2006/EK rendelete (2006. május 17.) a baromfihúsra vonatkozó export-visszatérítések mértékének megállapításáról

21

  

A Bizottság 746/2006/EK rendelete (2006. május 17.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

23

  

A Bizottság 747/2006/EK rendelete (2006. május 17.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

25

 

*

A Bizottság 2006/45/EK irányelve (2006. május 16.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a propoxikarbazon hatóanyag specifikációjának tekintetében történő módosításáról (1)

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/350/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 28.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2037/2000/EK rendelet értelmében a Közösségben 2006. január 1. és december 31. között kritikus alkalmazási célokra felhasználható metil-bromid-mennyiségek meghatározásáról (az értesítés a C(2006) 1244. számú dokumentummal történt)

29

  

Bizottság

Az Európai Közösségek Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Igazgatási Bizottsága

  

2006/351/EK

 

*

205. határozat (2005. október 17.) a határmenti ingázók tekintetében a részleges munkanélküliség fogalmának alkalmazási köréről (2)

37

  

2006/352/EK

 

*

206. Határozat (2005. december 15.) a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság könyvvizsgáló bizottságának működési módjáról és összetételéről

39

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

2006/353/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPT/1/2006 határozata (2006. május 2.) a jogállamiság területére és más lehetséges területekre irányuló esetleges koszovói EU válságkezelési műveletre tekintettel létrejött uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) vezetőjének kinevezéséről

42

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 
 

(2)

EGT vonatkozású és az EU-Svájc megállapodást érintő szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office