←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 125
49. évfolyam2006. május 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 716/2006/EK rendelete (2006. május 5.) a Kínai Népköztársaságból származó kiégetett (szinterezett) magnézia behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

  

A Bizottság 717/2006/EK rendelete (2006. május 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

18

  

A Bizottság 718/2006/EK rendelete (2006. május 11.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

20

  

A Bizottság 719/2006/EK rendelete (2006. május 11.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

22

  

A Bizottság 720/2006/EK rendelete (2006. május 11.) az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

23

  

A Bizottság 721/2006/EK rendelete (2006. május 11.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/337/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 19.) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK tanácsi irányelv alapján a kérelmek és határozatok továbbítására használt formanyomtatványok létrehozásáról

25

  

2006/338/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 8.) a 2002/53/EK tanácsi irányelvnek megfelelően a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékében felsorolt bizonyos kukoricafajták használatának a Lengyel Köztársaság területén történő betiltása engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 1790. számú dokumentummal történt)

31

  

2006/339/EK

 

*

A Bizottság ajánlása (2006. május 8.) a kikötőkben horgonyzó hajók part menti villamosenergia-használatának ösztönzéséről (1)

38

  

2006/340/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 8.) a 2001/171/EK határozatnak a 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés érvényességének meghosszabbítása érdekében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1823. számú dokumentummal történt) (1)

43

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office