←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 122
49. évfolyam2006. május 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 700/2006/EK rendelete (2006. április 25.) a halászati engedélyeken feltüntetendő szükséges információk szabályozását megállapító közösségi rendszer létrehozásáról szóló 3690/93/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 

*

A Tanács 701/2006/EK rendelete (2006. április 25.) a harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyűjtés időbeli lefedettsége tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (1)

3

  

A Bizottság 702/2006/EK rendelete (2006. május 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 703/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő kukoricának a közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás tárgyát képező mennyiség tekintetében az 1845/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 704/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó, fagyasztott húsára, illetve a 02062991 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról, valamint e vámkontingensnek a 2006. július 1-jétől2007. június 30-ig tartó időszak alatti kezeléséről

8

 

*

A Bizottság 705/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a Belgium, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 22/2006/EK rendelet módosításáról

13

 

*

A Bizottság 706/2006/EK rendelete (2006. május 8.) az 1702/2003/EK rendelet módosításáról, a tagállamok által kiadható, korlátozott időtartamú jóváhagyások időtartamának tekintetében (1)

16

 

*

A Bizottság 707/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a 2042/2003/EK rendeletnek a korlátozott időtartamú jóváhagyások időtartamának és az I. és III. melléklet vonatkozásában való módosításáról (1)

17

 

*

A Bizottság 708/2006/EK rendelete (2006. május 8.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IAS 21 Nemzetközi Számviteli Standard és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 7 értelmezése tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg) (1)

19

  

A Bizottság 709/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a gabonaágazatban 2006. május 9-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

24

  

A Bizottság 710/2006/EK rendelete (2006. május 8.) a B rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom)

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/332/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. április 25.) a Régiók Bizottsága két cseh tagjának és két cseh póttagjának kinevezéséről

28

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office