←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 121
49. évfolyam2006. május 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 694/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet A., B. és C. mellékletében található, a fizetésképtelenségi eljárásokat, felszámolási eljárásokat és felszámolókat tartalmazó listák módosításáról

1

 

*

A Tanács 695/2006/EK rendelete (2006. május 5.) a Pakisztánból származó pamutféle ágyneműk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 397/2004/EK rendelet módosításáról

14

  

A Bizottság 696/2006/EK rendelete (2006. május 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

27

  

A Bizottság 697/2006/EK rendelete (2006. május 5.) az egyes tagállamokban a 2006. március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban a vaj felvásárlásának megindításáról szóló 343/2006/EK rendelet módosításáról

29

 

*

A Bizottság 698/2006/EK rendelete (2006. május 5.) az 530/1999/EK tanácsi rendeletnek a munkaerőköltség-felvételi és a strukturális keresetfelvételi statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról (1)

30

 

*

A Bizottság 699/2006/EK rendelete (2006. május 5.) a 2092/91/EGK rendelet I. mellékletének a baromfi szabadtéri kifutókhoz való hozzáférésének tekintetében történő módosításáról

36

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/329/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. február 20.) a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelv végrehajtására vonatkozó jelentéstételhez felhasználandó kérdőív meghatározásáról (az értesítés a C(2006) 438. számú dokumentummal történt) (1)

38

  

2006/330/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 5.) az emberi fogyasztásra szánt húskészítmények harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 97/41/EK, a 97/221/EK és a 97/222/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2005/432/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 1319. számú dokumentummal történt) (1)

43

  

2006/331/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 5.) a 2005. évi betakarításhoz kapcsolódó görögországi nyersdohányszállításra vonatkozó határidő meghosszabbítása tekintetében a 2848/98/EK rendelettől való eltérésről (az értesítés a C(2006) 1784. számú dokumentummal történt)

55

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i 1338/2001/EK tanácsi rendelethez (HL L 181., 2001.7.4.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 04. kötet, 152. o.)

56

 

*

Helyesbítés a határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről szóló, 2001. december 19-i 2560/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 344., 2001.12.28.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4. kötet, 283. o.)

56

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office