←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 120
49. évfolyam2006. május 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 683/2006/EK rendelete (2006. február 27.) az Európai Közösség és a Thaiföldi Királyság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatban egyes, meghatározott engedmények visszavonása tekintetében folytatott tárgyalásokat követő, levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

1

  

A Bizottság 684/2006/EK rendelete (2006. május 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 685/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a cukorágazatban 2006. május 5-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

5

  

A Bizottság 686/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

7

  

A Bizottság 687/2006/EK rendelete (2006. május 4.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 25. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 688/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és XI. mellékletének a fertőző szivacsos agyvelőbántalmakra vonatkozó járványügyi megfigyelés és a szarvasmarhafélék különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagai tekintetében, Svédország vonatkozásában történő módosításáról (1)

10

  

A Bizottság 689/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli engedélyek kiállításáról

11

  

A Bizottság 690/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

12

  

A Bizottság 691/2006/EK rendelete (2006. május 4.) az árpa exportjára az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

14

  

A Bizottság 692/2006/EK rendelete (2006. május 4.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

15

  

A Bizottság 693/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a cirokra a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/324/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. február 27.) az Európai Közösség és a Thaiföldi Királyság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatban egyes, meghatározott engedmények visszavonása tekintetében folytatott tárgyalásokat követő, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

17

  

Az Európai Közösség és a Thaiföldi Királyság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt visszavonásával kapcsolatban egyes, meghatározott engedmények visszavonása tekintetében folytatott tárgyalásokat követő, levélváltás formájában létrejött megállapodás

19

  

2006/325/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. április 27.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megkötéséről

22

  

2006/326/EK

 

*

A Tanács határozata (2006. április 27.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló megállapodásnak az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megkötéséről

23

  

Bizottság

  

2006/327/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 28.) a 2003/526/EK határozatnak az egyes tagállamokban előforduló klasszikus sertéspestisre vonatkozó védekezési intézkedések alkalmazásának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1719. számú dokumentummal történt) (1)

24

  

2006/328/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 4.) a klasszikus sertéspestis németországi előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/274/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 1897. számú dokumentummal törént) (1)

25

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozóan kiegészítő behozatali vámok megállapításáról szóló 2193/2003/EK rendelet alkalmazásának módosításáról és felfüggesztéséről szóló, 2005. január 31-i 171/2005/EK tanácsi rendelethez (HL L 28., 2005.2.1.)

27

 

*

Helyesbítés az euró pénzhamisítás elleni védelméről szóló, 2001. december 6-i 2001/887/IB tanácsi határozathoz (HL L 329., 2001.12.14.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 180. o.)

27

 

*

Helyesbítés az euró bevezetésével kapcsolatos pénzhamisítás elleni, büntetőjogi és egyéb szankciókkal megvalósuló védelem megerősítéséről szóló 2000/383/IB kerethatározat módosításáról szóló, 2001. december 6-i 2001/888/IB tanácsi rendelethez (HL L 329., 2001.12.14.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 04. kötet, 182. o.)

27

 

*

Helyesbítés az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK rendelet hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló, 2001. június 28-i 1339/2001/EK tanácsi rendelethez (HL L 181., 2001.7.4.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 04. kötet, 157. o.)

28

 

*

Helyesbítés az euro forgalmi érmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló 975/98/EK rendelet módosításáról szóló, 1999. február 22-i 423/1999/EK tanácsi rendelethez (HL L 52., 1999.2.27.; magyar nyelvű különkiadás 10. fejezet, 1. kötet, 167. o.)

28

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office