←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 119
49. évfolyam2006. május 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 679/2006/EK rendelete (2006. április 25.) a 2771/75/EGK és a 2777/75/EGK rendelet rendkívüli piactámogatási intézkedések alkalmazása tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 680/2006/EK rendelete (2006. május 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 681/2006/EK rendelete (2006. május 2.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 682/2006/EK rendelete (2006. május 3.) az 1375/2005/EK rendeletnek a cseh intervenciós hivatal birtokában lévő árpa kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás tárgyát képező mennyiség tekintetében történő módosításáról

11

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/323/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 7.) a Gardanne, a Shannon régióban és Szardínián timföldgyártáshoz üzemanyagként felhasznált ásványolajok esetében a Franciaország, Írország, illetve Olaszország által alkalmazott jövedéki adó alóli mentességről (az értesítés a C(2005) 4436. számú dokumentummal történt) (1)

12

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office