←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 118
49. évfolyam2006. május 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 675/2006/EK rendelete (2006. május 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 676/2006/EK rendelete (2006. május 2.) a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a meghatározások és frissített meghatározások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1980/2003/EK rendelet módosításáról (1)

3

  

A Bizottság 677/2006/EK rendelete (2006. május 2.) a 174/1999/EK rendelet 20a. cikkében említett kvóta keretében a Dominikai Köztársaságba történő exportra szánt egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek elosztásának meghatározásáról

4

  

A Bizottság 678/2006/EK rendelete (2006. május 2.) a gabonaágazatban 2006. május 3-tól alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/320/EK

 

*

A Bizottság Határozata (2004. június 30.) a kiadói ágazat javára Olaszország által bejelentett intézkedésekről (az értesítés a C(2004) 2215. számú dokumentummal történt) (1)

8

  

2006/321/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 28.) a 2005/710/EK, 2005/733/EK és 2005/758/EK határozatnak a romániai, törökországi és horvátországi magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedések alkalmazási időszakának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1710. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2006/322/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. április 28.) a tagállami kifizető ügynökségek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által a 2005-ös pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2006) 1750. számú dokumentummal történt)

20

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office