←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 116
49. évfolyam
2006. április 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 655/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a Kínai Népköztársaságból származó, vasból vagy acélból készült csőszerelvények behozatalára a 964/2003/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Fülöp-szigeteken feladott, vasból vagy acélból készült csőszerelvények behozatalára (függetlenül attól, hogy Fülöp-szigeteki származásúnak jelentették-e be) történő kiterjesztéséről

1

  

A Bizottság 656/2006/EK rendelete (2006. április 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 657/2006/EK rendelete (2006. április 10.) az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK rendeletének az Egyesült Királyságra vonatkozó módosításáról és a 98/256/EK tanácsi határozat, valamint a 98/351/EK és az 1999/514/EK határozatok visszavonásáról (1)

9

 

*

A Bizottság 658/2006/EK rendelete (2006. április 27.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt egységes támogatási rendszer végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

14

 

*

A Bizottság 659/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

20

 

*

A Bizottság 660/2006/EK rendelete (2006. április 27.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályainak megállapításáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról

27

 

*

A Bizottság 661/2006/EK rendelete (2006. április 28.) a Tunéziából származó olívaolaj behozatalára vonatkozó részletes alkalmazási szabályokról szóló 312/2001/EK rendelettől a 2006. május 1-jétől a 2006. október 31-ig terjedő időszakra alkalmazandó havi korlátozás tekintetében való eltérésről

36

  

A Bizottság 662/2006/EK rendelete (2006. április 28.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 8. egyedi pályázati eljárás tekintetében a vaj minimális értékesítési árának megállapításáról

37

  

A Bizottság 663/2006/EK rendelete (2006. április 28.) az egyes tagállamokban a 2006. március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban a vaj felvásárlásának megindításáról szóló 343/2006/EK rendelet módosításáról

39

  

A Bizottság 664/2006/EK rendelete (2006. április 28.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 39. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

40

  

A Bizottság 665/2006/EK rendelete (2006. április 28.) a gabonaágazatban 2006. május 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

41

  

A Bizottság 666/2006/EK rendelete (2006. április 28.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

44

  

A Bizottság 667/2006/EK rendelete (2006. április 28.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

46

  

A Bizottság 668/2006/EK rendelete (2006. április 28.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

48

  

A Bizottság 669/2006/EK rendelete (2006. április 28.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

50

  

A Bizottság 670/2006/EK rendelete (2006. április 28.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2006. május 1-jétől31-ig terjedő időszakra

52

  

A Bizottság 671/2006/EK rendelete (2006. április 28.) a 638/2003/EK rendelet alapján az AKCS-országokból és a tengerentúli országokból és területekről származó rizsre 2006. február első öt munkanapja során benyújtott kérelmek tekintetében a behozatali engedélyek kibocsátásáról szóló 299/2006/EK rendelet helyesbítéséről

53

  

A Bizottság 672/2006/EK rendelete (2006. április 28.) az 1898/2005/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 8. egyedi pályázati eljárás tekintetében a tejszín, a vaj és a vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó maximális támogatás megállapításáról

55

  

A Bizottság 673/2006/EK rendelete (2006. április 28.) a 1898/2005/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 8. egyedi pályázati eljárásról

57

 

*

A Bizottság 674/2006/EK rendelete (2006. április 28.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 65. alkalommal történő módosításáról

58

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2006/314/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. március 16.) a baromfik és vadon élő madarak madárinfluenza-fertőzöttségére vonatkozó 2006-os tagállami felmérések jóváhagyásáról (az értesítés a C(2006) 780. számú dokumentummal történt)

61

  

2006/315/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 28.) a közös halászati politika irányításához szükséges adatok összegyűjtésével és kezelésével kapcsolatban bizonyos tagállamokban 2006-ban felmerült kiadások támogathatóságáról (az értesítés a C(2006) 1704. számú dokumentummal történt)

68

  

2006/316/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 28.) az 51/2006/EK tanácsi rendelet IIA. melléklete 8.1. pontjának h) alpontjával összhangban az Egyesült Királyság, Dánia és Németország számára a valamely halászterületen eltölthető napok biztosításáról (az értesítés a C(2006) 1714. számú dokumentummal történt)

72

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács határozata 2006/317/KKBP (2006. április 10.) az Európai Unió és a Horvát Köztársaság közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötéséről

73

 

*

Megállapodás az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról

74

 

*

A Tanács 2006/318/KKBP közös álláspontja (2006. április 27.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

77

 

*

A Tanács 2006/319/KKBP együttes fellépése (2006. április 27.) az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaságbeli Missziójának (MONUC) a választási folyamat során történő támogatására irányuló európai uniós katonai műveletről

98

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office