←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 115
49. évfolyam
2006. április 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 640/2006/EK rendelete (2006. április 10.) az európai monetáris rendszer tekintetében a 3181/78/EGK rendelet és az 1736/79/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

  

A Bizottság 641/2006/EK rendelete (2006. április 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2

 

*

A Bizottság 642/2006/EK rendelete (2006. április 27.) az AKCS-jegyzőkönyv és az indiai megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségek mennyiségeinek a 2006-2007-es szállítási időszakra történő meghatározásáról

4

 

*

A Bizottság 643/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 1622/2000/EK rendelet és a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányokra, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartásra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló 884/2001/EK rendelet módosításáról

6

  

A Bizottság 644/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról

10

  

A Bizottság 645/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

15

  

A Bizottság 646/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

17

  

A Bizottság 647/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a 327/98/EK rendelet értelmében a 2006 áprilisának első tíz munkanapja során benyújtott, rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek kibocsátásáról

18

  

A Bizottság 648/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

20

  

A Bizottság 649/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

23

  

A Bizottság 650/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

27

  

A Bizottság 651/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

30

  

A Bizottság 652/2006/EK rendelete (2006. április 27.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

32

  

A Bizottság 653/2006/EK rendelete (2006. április 27.) az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

33

  

A Bizottság 654/2006/EK rendelete (2006. április 27.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

34

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2006/307/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. április 10.) a Régiók Bizottsága egy osztrák póttagjának kinevezéséről

35

  

2006/308/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. április 10.) a Régiók Bizottsága egy német póttagjának kinevezéséről

36

  

2006/309/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2006. április 10.) a Régiók Bizottsága három szlovák tagjának és három szlovák póttagjának kinevezéséről

37

  

Bizottság

  

2006/310/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 21.) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének az ólom alkalmazására vonatkozó mentességek tekintetében, a műszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2006) 1622. számú dokumentummal történt) (1)

38

  

2006/311/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 21.) a fotózselatin behozatalát illetően a 2004/407/EK bizottsági rendelet módosításáról (az értesítés a C(2006) 1627. számú dokumentummal történt)

40

  

Európai Központi Bank

  

2006/312/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2006. április 20.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2006/6)

46

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

2006/313/KKBP

 
 

*

A Tanács határozata (2006. április 10.) a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Európai Unió közötti együttműködési és segítségnyújtási megállapodás megkötéséről

49

  

2006/313/KKBP

 
 

*

Megállapodás a Nemzetközi Büntetőbíróság és az Európai Unió közötti együttműködésről és segítségnyújtásról

50

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office