←Vissza

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 112
49. évfolyam
2006. április 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 633/2006/EK rendelete (2006. április 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 634/2006/EK rendelete (2006. április 25.) a fejes káposztára és a kelkáposztára vonatkozó forgalmazási-minőség szabvány megállapításáról és az 1591/87/EGK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 635/2006/EK rendelete (2006. április 25.) a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról szóló 1251/70/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (1)

9

 

*

A Bizottság 636/2006/EK rendelete (2006. március 20.) a Franciaország lobogója alatt a IV c. és VII d. ICES-övezetben közlekedő hajóknak a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Tájékoztató az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott, menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv hatályba lépéséről

12

  

Bizottság

  

2006/301/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 25.) a Guatemalából és Pakisztánból származó etil-alkohol importjára alkalmazandó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

13

  

2006/302/EK:

 
 

*

A Bizottság határozata (2006. április 25.) a metabenztiazuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2006) 1653. számú dokumentummal történt) (1)

15

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2006/303/KKBP együttes fellépése (2006. április 25.) a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról szóló 2005/355/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

18

 

*

A Tanács 2006/304/KKBP együttes fellépése (2006. április 10.) a jogállamiság területére és esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési műveletre tekintettel egy uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) létrehozásáról

19

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office